pencil MENU MENU
Načítám...
načítám...
Velikost oblasti (poloměr): 33 m

Informace o oblasti

Selce skalka, Selce západný svah, Selce, koryto potoka, Selce stopy po prieskume

Lat: 48.808483111111 Lng: 19.165294638889
GPS: 48°48'30.5 N, 19°9'55.1 E

Průměr ≈ 3.06 µSv/h ± 15% Jak jste k této hodnotě došli?
Max ≈ 7.83 µSv/h Jak jste k této hodnotě došli?
Min ≈ 0.23 µSv/h Jak jste k této hodnotě došli?
Počet měření: 4

Komentáře k místu a měření

Selce skalka: pod UV čvervená
Selce západný svah: Podobných kameňov je tam viacej, ale sú od seba rozptýlené. Väčšinou všetky svietiace kamene sú obrastené machom.
Selce, koryto potoka: Lokalita Selce predstavuje jeden z najvýznamnejších výskytov uránovej mineralizácie v permských sedimentoch na strednom Slovensku. Geologický prieskum tu prebehol v 50. až 70. rokoch minulého storočia. Špaňodolinské súvrstvie tu prebieha v smere V - Z, so sklonom 30° až 50° na S, pričom metamorfná foliácia je uklonená k J so sklonom 30° až 50°, čo potvrdzuje aj skôr realizovaný vrtný prieskum. Podľa prieskumných správ bolo zrudnenie (pruh viacerých anomálií) vysledované v celkovej dĺžke 300 m, v smere ZSZ - VJV. Šírka zrudneného pásma sa pohybuje približne do 100 m. Jednotlivé mineralizované šošovky, ktoré boli zachytené v ryhách majú hrúbku 0.1 - 0.5 m, s predpokladanou dĺžkou do 10 m. Obsah U v rudách varíruje od 0.028 do 0.20 hm. %
Selce stopy po prieskume: Pri prieskume nelenili, už teraz to tam vyzerá bezútešne
Co je dávkový příkon? Dozvíte se zde
Délka pobytu (bez zvýšeného zdravotního rizika) pro hodnotu 7.83 µSv/h: Dlouhodobý, stovky dnů


Seznam cest

Rozmezí hodnot
Jednotka
Typ
Zařízení
Název
Vloženo
Naměřil
0.029 - 18.88
µSv/h
γ
RadiaCode 101 (update Energy Compensation)
Selce BB
26. 6. 2023
22:33:57
Buli

Seznamy měření

Hodnota
Jednotka
Typ
Zařízení
Název
Datum měření
Naměřil
1.710
µSv/h
γ
RadiaCode 101 (update Energy Compensation)
Selce skalka
26. 6. 2023
14:48:14
Buli
2.470
µSv/h
γ
RadiaCode 101 (update Energy Compensation)
Selce západný svah
26. 6. 2023
14:19:28
Buli
7.830
µSv/h
γ
RadiaCode 101 (update Energy Compensation)
Selce, koryto potoka
26. 6. 2023
14:05:28
Buli
0.230
µSv/h
γ
RadiaCode 101 (update Energy Compensation)
Selce stopy po prieskume
26. 6. 2023
14:04:22
Buli

Fotografie měření

Mám se bát?

Radioaktivni
Radioactive sites can be found where you wouldn't expect them!
And that's why we're here to let you know!


Radioaktivni

We are making an independent application for the presentation of interesting places with potentially increased radioactivity.
We put everything we measure on the map. We usually attach photos that allow you to directly see the place where we measured and now also the basic spectrographs.

Radioaktivni

On the map, the measured places are represented by colored points. The color of the point corresponds to the measured value (see the scale on the left of the map). You can click on these points. After clicking on a point, an information window opens where you can find all of them measurement information. A link to the detail of the area is also included, where there is a general overview of the surroundings of this place. You can freely change the radius of the surrounding area and at the same time change the position on the map.

Radioaktivni

By visiting the website, you agree and acknowledge:

If you decide to visit places with higher radioactivity thanks to our information, you do so at your own risk and you are aware of the biological effects and consequences of radiation. If you tend to grope, we recommend that you do not physically search for these places.

Hotspots are not responsible for any personal injury that may occur as a result of visiting these sites.

Hotspots is not responsible for any third party misinterpretation of our data.

Hot spots are not responsible for any property or financial damage as a result of the data interpreted here.


We use various technologies on our website to provide you with an optimal experience. These include the processing of data that is technically necessary for the presentation of websites and their functionalities, as well as other technologies that are used to conveniently set up websites.

You can find more information about the issue hier.


If you don't want to enable everything, below are the settings you can customize.
Necessary for the proper operation of the website, only information is stored to display, log in or set up this web presentation.
Data used only for statistical evaluation, for example traffic, number of views of individual pages, etc.
Option to send webpush notifications about new locations and measurements. Also linking to the Facebook platform.
Please allow everything, or at least give consent to statistical data for traffic analysis, thank you.