pencil MENU MENU
Načítám...

Podpořte náš projekt

Poděkování

 

Super zářiči

CVŘ (Centrum výzkumu Řež) za umožnění exkurzí na reaktorech LR-0 a LVR-15
ÚJF AV ČR
(Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR) za umožnění exkurzí na jejich pracovištích (cyklotronu, spektrometrické laboratoři a lineárním urychlovači)
KDAIZ (Kateda dozimetrie a aplikace ionizujího záření) za umožnění exkurzí a mini přednášek na jejich pracovištích (tokamaku a laboratořích)
Ondřejovi Kořistkovi za prostředkování, naplánování a realizaci akce "Den na Jaderce"
Haně Burešové a Evě Kolářové z firmy NUVIA a.s. za exkurzi na pracovišti ve výrobně scintilačních detektorů a také za věnování velkého kusu scintilačního materiálu na naše "hraní"
Mahuleně Kořístkové ze SÚRO (Státní ústav radiační ochrany) za odbornou spektrometrickou analýzu Trinitite a exkurzi po pracovišti
Janu Helebrantovi ze SÚRO (Státní ústav radiační ochrany) za zprostředkování analýz a sdílení různých materiálů s radiační tématikou a hlavně velké díky za sjednání možnosti použití staniček Ramesis pro monitoring
Vladimíru Wágnerovi a Zeev
ovi za sjednání a zajištění soukromé exkurze pracovišť v ÚJF a CVŘ
Zeevovi za věnování několika kusů hardwaru,
jakož i za soukromou prohlídku sbírky dozimetrů, poskytnutí nespočtu technické dokumentace a návodů
Děkujeme panu Ivan Šinský, Jakubovi Rozehnalovi a Michalovi Kimlíčkovi za významnou podporu projektu
Janu Zvířátko Schermerovi za věnování kusu scintilačního hardwaru
Janu Vlkovi za věnování uranových minerálů pro sponzorské odměny
Bedřich Sklenář za vydatnou finanční podporu
Jakub Kristek za velmi skvělé tipy na místa, darování nespočtu minerálů a tak vůbec za vše okolo projektu

 

Ultra zářiči

Děkujeme reklamní agentuře Red Peppers za technické zázemí a výhradní licence za softwarové řešení
Unlimited Freedom za vkusnou propagaci a tipů na měření
Ronald Koch za několika násobnou finanční podporu
Nikola Homerová za větší finanční podporu

 

Gama zářiči

Desolátorovi Sudetskému za ochrané pomůcky,
Jaroslav Hajdúk za věnování trinitite do soutěže 
Antonínovi Rollovi za několik sond a záznamové zařízení
Josef Jarolím za finanční podporu
Jarda Mirc za věnování dozimetru s SBM-20
Martin Suchan za finanční podporu
Kamil Tichý
za věnování úžasného půllitru z uranového skla
Alberto Marturini za finanční podporu
Filip Verner za kus hardwaru

 

Beta zářiči

Miroslav Ruml

 

Alpha zářiči

Radek Stříbrný a Adam Benda


Rychlý neutron

Matěj Kováč, Karel Svoboda, Rumák Obecný, Luke Combat Survival Hursa, Tomáš NitroNaut Hora, Aleš Horna, Tomáš Bajer, Zdeněk Murko

 

Pomalý neutron

Evžen Šteif

 

 

Zvláštní poděkování

Zvláštní poděkování patří zejména Jakubovi Kristkovi, Rumákovi Obecnému, Karlu Svobodovi, Zeevovi, Tondovi Rollovi, Adamu Bendovi, Jakubovi Tejiščákovi, Vítu Cenkovi, Janu Helebrantovi ze SÚRO a mnoha dalším co pomáhají rozvíjet diskuze, přinášejí informace a další různé přinosy v komunitě. Taktéž Vítkovi Škorpíkovi za možnost publikace jeho článků. Díky kluci!

Jak nás podpořit

 

Projekt vzniká na koleni a ve volném čase několika lidí co jsou zapáleni do dozimetrie.

Pokud chcete podpořit náš projekt, budeme rádi buďto za jakoukoliv částku, nebo za jakýkoliv kus měřící techniky, kterou budeme moci využít jak v terénu, tak při stolním měření vzorků.

Podporu využijte platformu Startovač - https://www.startovac.cz/projekty/zhava-mista. Případně nám napište, způsob podpory se najde.

A na co že půjdou finanční dary? Na nákup vybavení, vývoj webu, vývoj mobilní aplikace a případné zaplacení cest do zajímavých destinací.

 

 

Odměny za příspěvky můžete vidět zde
(https://www.zhavamista.cz/odmeny)

 

 

 

Aktuálně je ve vývoji:

- vlastní scintilační přístroje
- navázání spolupráce různých typů institucí
- (průběžně) zlepšení chování mapy
- (průběžně) soupis článků a informace o biologických účincích radiace

Čerstvě dokončeno

- 15.05.2024: Přidán přehledný výpis všech stanic monitoringu
- 24.04.2024: Přidán parser pro formát Raysid CSV export map
- 19.03.2024: Přidán v mapě do URL hash s pozicí, tím lze přenést URL mapy na kterou se díváme
- 13.03.2024: Detail monitoringu
- 06.03.2024: Úprava API pro projekt Ramesis od SÚRO (Státní ústav radiační ochrany)
- 26.02.2024: Přidáno několik nových pluginů pro psaní článků
- 14.02.2024: Přidán profil komunity, kde budeme shromažďovat zajímavé mapy z jiných komunit a serverů
- 22.01.2024: Předělána sekce "Studnice" 
- 10.01.2024: Přidána spektrometrie k předmětům
- 08.01.2024: Přidán SafeCast jako podkladová vrstva mapy, přidány PDF návody ve Studnici
- 20.12.2023: Přidána nová sekce "Předměty" 
- 28.11.2023: Úprava homepage, přepracování bloků, přidání bloku s monitoringem
- 22.11.2023: Úprava mapy a separace mapy, optimalizace rychlosti, zlepšení funkčnosti
- 15.11.2023: Výpis všech měření v profilu člověka
- 04.11.2023: Migrace webu na jiný spolehlivejší server
- 23.10.2023: Základní API rozhraní pro monitoring
- 10.10.2023: Přidána stránka "Najdi", která zobrazuje nejblíže radiačně zajímavá místa
- 24.09.2023: Doplněn formát DMS pro pozice míst
- 09.09.2023: Aktualizovaný seznam návodů
- 05.09.2023: Přidán nový mapový podklad Open Street map
- 26.08.2023: Úprava realtime monitoringu, obohaceno o grafy v čase
- 26.07.2023: Sekce pro intelektuálně spřízněné duše, úprava zobrazení spektromitrické analýzy
- 11.07.2023: Založena soutěž o Trinitite
- 23.06.2023: Založena sekce "Sociální sítě" kam kopírujeme vybrané příspěvky žhavých míst ze soc. sítích
- 16.06.2023: Přidána funkce operací nad body v cestě v administraci
- 06.06.2023: Realtime monitoring na mapě
- 05.06.2023: Přidán realtime monitoring pro uradmonitor zařízení
- 30.05.2023: Úprava systému na privátní místa, nyní lze konkrétní měření zpřístupnit pouze přihlášeným a ověřeným osobám
- 29.05.2023: Přidány další návody a manuály
- 23.05.2023: Přidáno info "Bojím se?" kvůli "hysterkám" a ubezpečení, že místa nejsou krátkodobě nebezpečná
- 10.05.2023: Úprava a příprava na kalibrační informace na detailu místa
- 14.04.2023: Doplněn návod o nahrávání cest
- 13.04.2023: Upraven detail měřeného místa, doplněna nápověda a info o jednotce a stylu měření
- 10.03.2023: Přidání nepovinné položky CPM do měření
- 21.02.2023: První fáze lokalizace do EN verze
- 15.01.2023: Úprava tile mapy, přidání popup okna s daty cest do velké mapy na onclick
- 05.12.2022: Přidány statistiky na homepage
- 12.11.2022: Přidán parser pro safecast a úprava tile generování map
- 21.10.2022: Přidání sdílení widgetu pro spektra
- 22.09.2022: Přidání bloku "Udělejte si výlet" na homepage, náhodné měřené cesty
- 13.09.2022: Přidání bloku "Nejbližší radiačně zajímavá místa", blok s místy je ovládán geolokací
- 20.08.2022: Textace, oprava linků
- 25.05.2022: Přidána filtrace k cestám
- 08.04.2022: Přidána filtrace ke spektrům
- 01.04.2022: Úprava tile mapy kvůli vyjímce přístupu k pokladovým zdrojům
- 16.02.2022: Sekce nálezy a sekce s články
- 28.0.1.2022: Dopadová stránka pro místa
- 10.01.2022: tile souhrná mapa pro cesty
- 08.01.2022: porovnání spektrografů
- 03.01.2022: filtery pro místa
- 15.12.2021: betaverze cest
- 01.12.2021: betaverze spektrografie
- 16.11.2021: nákup scintilačního zařízení a k místu udělat spektroskipii
- 03.11.2021: Možnost vypínání/zapínání bodů na mapě v intervalových skupin příkonu místa
- 22.10.2021: Úprava míst, dočasná místa jsou viditelně označená, do dočasných míst jsme dali většinu volně ležících objektů (jako jsou uranové minerály). Jde o to, že takové místo zřejmě již nebude existovat, protože ho buď někdo již sebral, nebo se jednalo o nějaký typ RTG či gamma analýzy, která na daném místě byla jen okamžik
- 15.08.2021: První merch, máme hrnek! Pro příspěvek nad 350Kč dostanete náš cool hrneček
- 06.08.2021: Přidán formulář na tipy
- 06.08.2021: Přidána funkce na load GPS z exifu fotografie u měření
- 01.06.2021: Nákup legendární IT65, udělali jsme vlastní modifikaci pro reproduktor který je dostatečně hlasitý
- 29.5.2021: přiřazení k místu tvz. "Sponzorský majitel", každý kdo přispěje významně, si bude moci vybrat místo a toto místo bude po něm pojmenováno (či jeho název který si vybere sponzor)
- 10.5.2021: upozornění na nadlimitní hodnoty
- 10.4.2021: integrace oneSignal - tvz. push notifikace, každý člověk který bude mít zájem, bude dostávat informace jako notifikace browseru (později i v mobilní aplikaci)
- 9.4.2021: profil dozimetristy
- 8.4.2021: import dat z dozimetru, výpočet kumulativní dávky pro dozimetristu

 

updated: 15. 05. 2024

 

Intelektuálně spřízněné duše a partneři projektu

KDAIZ

KDAIZ
(Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření)

Web
SÚRO

SÚRO
(Státní ústav radiační ochrany)

Web
SafeCast

SafeCast

Web
uRADMonitor

uRADMonitor

Twitter
Web
Mám se bát?

Radioaktivni
Radioaktivní místa lze nalézt i tam, kde byste je nečekali!
A proto jsme tady my, abychom vám o tom dali vědět!


Radioaktivni

Děláme občanská měření a prezentaci zajímavých míst s potenciálně zvýšenou radioaktivitou.
Vše co změříme, zanášíme do mapy. Většinou přikládáme fotografie, které vám umožní přímo vidět místo, kde jsme měřili a nově i základní spektrometrie.

Radioaktivni

Na mapě jsou měřená místa znázorněna barevnými body. Barva bodu odpovídá naměřené hodnotě (stupnici naleznete vlevo na mapě). Na tyto body můžete kliknout. Po kliknutí na bod se otevře informační okénko, kde najdete veškeré informace o měření. Součástí je také odkaz na detail oblasti, kde je celkový přehled o okolí tohoto místa. Rádius okolí si můžete libovolně změnit, a současně měnit i pozici na mapě.

Radioaktivni

Návštěvou webu souhlasíte a berete na vědomí:

Pokud se rozhodnete díky našim informacím navštívit místa s vyšší radioaktivitou, činíte tak na vlastní nebezpečí a jste si vědomi biologických účinků a důsledků radiace. Pokud spíše tápete, doporučujeme tato místa raději fyzicky nevyhledávat.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví v důsledku návštěvy těchto míst.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případnou špatnou interpretaci našich dat třetí stranou.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případnou majetkovou ani finanční újmu v důsledku zde interpretovaných dat.

Radioaktivni

Zároveň věnujte pozornost poznámce: Vyjma některých aktivnějších kamenů, RTG, výzkumných laboratoří nebo případných reaktorů není na území ČR radioaktivní místo, které by i krátkodobě ohrožovalo zdravotní stav návštěvníků!


Na naší webové stránce využíváme různé technologie, abychom Vám mohli poskytnout optimální zážitek. K nim patří zpracování údajů, které jsou technicky nutné k prezentaci webových stránek a jejich funkcionalit, rovněž další technologie, které jsou využívány k pohodlnému nastavení webových stránek.

Více informací o problematice naleznete zde.


Pokud nechcete povolovat vše, níže najdete nastavení, které si můžete přizpůsobit.
Nutné pro správný chod webu, ukládají se pouze informace k zobrazení, přihlášení nebo nastavení této webové prezentace.
Data použitá pouze pro statistické vyhodnocování, například návštěvnosti, počtu zobrazení jednotlivých stránek apod.
Možnost posílání webpush notifikací o nových místech a měření. Také propojení s Facebook platformou.
Prosím povolte vše, nebo alespoň dejte souhlas ke statistickým datům kvůli analýze návštěvnosti, děkuji.