pencil MENU MENU
Načítám...

Interaktivní mapa radioaktivních míst

Interaktivní mapa radiačně zajímavých míst
zobrazit mapu

Aktuálně

Poslední měření
Počet měření: 3338
Počet map: 941
Počet předmětů: 55
Počet aktivních dozimetristů: 60
Za poslední měsíc
11 míst, 2 předměty a 24 map
   
Občanská měření míst s potenciálně zvýšenou radiační aktivitou.

Radiační monitorovací síť

-
(SBM20)
0.17 µSv/h
15. 7. 2024 04:49
(75) 0.170505 µSv/h
(75) 0.170505 µSv/h
(75) 0.170505 µSv/h
(75) 0.170505 µSv/h
(75) 0.170505 µSv/h
(78) 0.17682 µSv/h
(75) 0.170505 µSv/h
(83) 0.18945 µSv/h
(78) 0.17682 µSv/h
(78) 0.17682 µSv/h
(75) 0.170505 µSv/h
(72) 0.16419 µSv/h
(75) 0.170505 µSv/h
(72) 0.16419 µSv/h
(89) 0.20208 µSv/h
(83) 0.18945 µSv/h
(83) 0.18945 µSv/h
(83) 0.18945 µSv/h
(81) 0.183135 µSv/h
(78) 0.17682 µSv/h
(81) 0.183135 µSv/h
(100) 0.22734 µSv/h
(86) 0.195765 µSv/h
(86) 0.195765 µSv/h
(86) 0.195765 µSv/h
(86) 0.195765 µSv/h
-
(STS5)
0.2 µSv/h
15. 7. 2024 04:49
(91) 0.19998 µSv/h
(91) 0.19998 µSv/h
(91) 0.19998 µSv/h
(91) 0.19998 µSv/h
(91) 0.19998 µSv/h
(100) 0.219978 µSv/h
(97) 0.213312 µSv/h
(91) 0.19998 µSv/h
(91) 0.19998 µSv/h
(91) 0.19998 µSv/h
(91) 0.19998 µSv/h
(100) 0.219978 µSv/h
(76) 0.16665 µSv/h
(85) 0.186648 µSv/h
(85) 0.186648 µSv/h
(88) 0.193314 µSv/h
(85) 0.186648 µSv/h
(79) 0.173316 µSv/h
(79) 0.173316 µSv/h
(88) 0.193314 µSv/h
(88) 0.193314 µSv/h
(88) 0.193314 µSv/h
(88) 0.193314 µSv/h
(82) 0.179982 µSv/h
(67) 0.146652 µSv/h
(88) 0.193314 µSv/h
Artifex uRadMonitor
(SBM20)
0.21 µSv/h
15. 7. 2024 04:49
(97) 0.208395 µSv/h
(91) 0.195765 µSv/h
(85) 0.183135 µSv/h
(76) 0.16419 µSv/h
(94) 0.20208 µSv/h
(94) 0.20208 µSv/h
(94) 0.20208 µSv/h
(91) 0.195765 µSv/h
(94) 0.20208 µSv/h
(100) 0.21471 µSv/h
(94) 0.20208 µSv/h
(94) 0.20208 µSv/h
(91) 0.195765 µSv/h
(91) 0.195765 µSv/h
(91) 0.195765 µSv/h
(85) 0.183135 µSv/h
(91) 0.195765 µSv/h
(91) 0.195765 µSv/h
(91) 0.195765 µSv/h
(94) 0.20208 µSv/h
(91) 0.195765 µSv/h
(94) 0.20208 µSv/h
(97) 0.208395 µSv/h
(97) 0.208395 µSv/h
(97) 0.208395 µSv/h
(94) 0.20208 µSv/h
Ramesis stanička
(SURO_082)
0.11 µSv/h
15. 7. 2024 04:49
(79) 0.1083 µSv/h
(58) 0.0798 µSv/h
(50) 0.0684 µSv/h
(67) 0.0912 µSv/h
(75) 0.1026 µSv/h
(75) 0.1026 µSv/h
(96) 0.1311 µSv/h
(58) 0.0798 µSv/h
(75) 0.1026 µSv/h
(96) 0.1311 µSv/h
(71) 0.0969 µSv/h
(75) 0.1026 µSv/h
(100) 0.1368 µSv/h
(67) 0.0912 µSv/h
(71) 0.0969 µSv/h
(100) 0.1368 µSv/h
(46) 0.0627 µSv/h
(58) 0.0798 µSv/h
(71) 0.0969 µSv/h
(92) 0.1254 µSv/h
(71) 0.0969 µSv/h
(79) 0.1083 µSv/h
(83) 0.114 µSv/h
(71) 0.0969 µSv/h
(100) 0.1368 µSv/h
(96) 0.1311 µSv/h
SUŠICE station
(SURO_024 TOM)
0.22 µSv/h
14. 7. 2024 12:11
(86) 0.2166 µSv/h
(95) 0.2394 µSv/h
(57) 0.1425 µSv/h
(86) 0.2166 µSv/h
(82) 0.2052 µSv/h
(61) 0.1539 µSv/h
(86) 0.2166 µSv/h
(82) 0.2052 µSv/h
(100) 0.2508 µSv/h
(88) 0.220985 µSv/h
(86) 0.2166 µSv/h
(84) 0.2109 µSv/h
(82) 0.2052 µSv/h
(55) 0.1368 µSv/h
(75) 0.1881 µSv/h
(61) 0.1539 µSv/h
(82) 0.2052 µSv/h
(75) 0.1881 µSv/h
(70) 0.1767 µSv/h
(95) 0.2394 µSv/h
(78) 0.194677 µSv/h
(100) 0.2508 µSv/h
(95) 0.2394 µSv/h
(80) 0.1995 µSv/h
(93) 0.2337 µSv/h
(93) 0.2337 µSv/h
>>
Další monitorovací
místa najdete
na interaktivní
mapě
>>

Malá poznámka pro návštěvníky!

Radioaktivni

Vyjma některých CT, RTG, výzkumných laboratoří nebo případných reaktorů není na území ČR radioaktivní místo, které by i byť krátkodobě ohrožovalo zdravotní stav návštěvníků!

V případě muzejních expozic vzorků a návštěv muzea nehrozí riziko žádné!
I v případě vyšších příkonů určitých minerálů nedostanete za dobu prohlídky žádnou významnou dávku
(max. jednotky μSv pokud se budete kochat opravdu hoóodně dlouhou dobu, srovnatelné s jednou cestou letadlem ve výšce kolem 10 km, nebo malý rentgen zubu)


Pro srovnání uvádíme několik bodů:
- Průměrný dávkový e. příkon je v ČR mezi 0,1 - 0,2 μSv/h (ale 0,3 - 0,4 μSv/h nejsou výjimkou)
- Mez pro trvalý pobyt daný MAAE (Mezinárodní agenturou pro atomovou energii) je 1 μSv/h
- Prokazatelný důkaz o zdravotním dopadu radiace na lidském těle je po obdržení dávky 1 000 000 μSv za krátký časový úsek (v řádu dnů až týdnů), kdy se uvádí míra rizika rakoviny v cca 5,5% případů
- Denně obdržíte 2-8 μSv v závislosti na prostředí ve kterém žijete
- 49% denní dávky obržíte díky radonu
- Pokud sníte banán, dostanete kolem 0,1 μSv/h navíc díky K-40, přírodnímu draslíku


Radioaktivni

Intelektuálně spřízněné duše a partneři projektu

KDAIZ

KDAIZ
(Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření)

Web
SÚRO

SÚRO
(Státní ústav radiační ochrany)

Web
SafeCast

SafeCast

Web
uRADMonitor

uRADMonitor

Twitter
Web
Mám se bát?

Radioaktivni
Radioaktivní místa lze nalézt i tam, kde byste je nečekali!
A proto jsme tady my, abychom vám o tom dali vědět!


Radioaktivni

Děláme občanská měření a prezentaci zajímavých míst s potenciálně zvýšenou radioaktivitou.
Vše co změříme, zanášíme do mapy. Většinou přikládáme fotografie, které vám umožní přímo vidět místo, kde jsme měřili a nově i základní spektrometrie.

Radioaktivni

Na mapě jsou měřená místa znázorněna barevnými body. Barva bodu odpovídá naměřené hodnotě (stupnici naleznete vlevo na mapě). Na tyto body můžete kliknout. Po kliknutí na bod se otevře informační okénko, kde najdete veškeré informace o měření. Součástí je také odkaz na detail oblasti, kde je celkový přehled o okolí tohoto místa. Rádius okolí si můžete libovolně změnit, a současně měnit i pozici na mapě.

Radioaktivni

Návštěvou webu souhlasíte a berete na vědomí:

Pokud se rozhodnete díky našim informacím navštívit místa s vyšší radioaktivitou, činíte tak na vlastní nebezpečí a jste si vědomi biologických účinků a důsledků radiace. Pokud spíše tápete, doporučujeme tato místa raději fyzicky nevyhledávat.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví v důsledku návštěvy těchto míst.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případnou špatnou interpretaci našich dat třetí stranou.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případnou majetkovou ani finanční újmu v důsledku zde interpretovaných dat.

Radioaktivni

Zároveň věnujte pozornost poznámce: Vyjma některých aktivnějších kamenů, RTG, výzkumných laboratoří nebo případných reaktorů není na území ČR radioaktivní místo, které by i krátkodobě ohrožovalo zdravotní stav návštěvníků!


Na naší webové stránce využíváme různé technologie, abychom Vám mohli poskytnout optimální zážitek. K nim patří zpracování údajů, které jsou technicky nutné k prezentaci webových stránek a jejich funkcionalit, rovněž další technologie, které jsou využívány k pohodlnému nastavení webových stránek.

Více informací o problematice naleznete zde.


Pokud nechcete povolovat vše, níže najdete nastavení, které si můžete přizpůsobit.
Nutné pro správný chod webu, ukládají se pouze informace k zobrazení, přihlášení nebo nastavení této webové prezentace.
Data použitá pouze pro statistické vyhodnocování, například návštěvnosti, počtu zobrazení jednotlivých stránek apod.
Možnost posílání webpush notifikací o nových místech a měření. Také propojení s Facebook platformou.
Prosím povolte vše, nebo alespoň dejte souhlas ke statistickým datům kvůli analýze návštěvnosti, děkuji.