pencil cross MENU MENU
Načítám...

Měření v bývalém uranovém dole Zadní Chodov

Píše se den 18.4. 2021 a já Miroslav Soukup a také Radek Zemánek jsme se vydali na netradiční a zajímavé místo v lokalitě zvané Zadní Chodov. Toto místo je pro nás zajímavé hlavně svou bývalou těžbou uranu. Již na začátku naší cesty jsme šli obhlédnout terén a dívali se zřejmě na návoz půdy, která se odstraňovala kvůli těžbě uranu. Bohužel jsme museli jít po pěšky, poněvadž je sem zákaz vjezdu. Žádná značka nám zde ale neříkala, že nesmíme jít dál, a tak jsme směle pokračovali dál v cestě za poznáním. Po zdolání vrchu haldy údajného nánosu horniny, jsme začali zkoumat, zda se už zde na okraji a počátku našeho výletu dočkáme již touženého výsledku.

K našemu potěšení jsme už zde nalezli plno míst, kde byla úroveň radiace zvýšena několikanásobně oproti průměrné hodnotě radiace běžného radiačního pozadí. Ve většině míst jsme zde naměřili sice pouhých 200 – 250 nSv/h, ale po chvíli hledání se nám povedlo najít i místa s výrazně vyššími hodnotami vyzařované radiace. Místo s největší radiací, které se nám zde povedlo najít bylo zapadlé místečko, kde se zřejmě nacházel buď to nějaký malý kamínek, vydávající záření, anebo nashromážděný radon pod návozem. Zdroj záření se nám bohužel nepodařilo přesně určit, ale každopádně jsme byli schopni zjistit, že i zde na nánosu vyvezené a nechtěné půdy se dají s pomocí dozimetru naměřit zajímavé hodnoty radiace. Nám se povedlo naměřit hodnotu 4,809 uSv/h, což už není běžná dávka vhodná pro každodenní život.

Po této první zastávce na haldě jsme šli dál po lehkém sklonu srázu až k místu, kde jsme zpozorovali zeleně oplocené místo. Jednalo se o jámu č.2 používanou při těžení uranu v Zadním Chodově. Zde jsme naměřili 0.711 nSv/h, což je přibližně trojnásobně zvýšená hodnota radiace vůči běžnému radiačnímu pozadí v České republice.

Dál po krátké procházce lesem jsme dorazili na starou vstupní bránu používanou zřejmě pro tehdejší těžbu v uranových dolech. Nedalo nám to a samozřejmě jsme změřili úroveň radiace všude kde se jen dalo.

Celkově staře vyhlížející budovy nám zprostředkovali úžasnou atmosféru, která se dá připodobnit k atmosféře prožívané například ve známé hře S.T.A.L.K.E.R.

Budovy, ale ač jsou staré, tak svou radioaktivitou nijak nevybočují z hodnot okolí. Nicméně toto starodávné místo působí velice zajímavě.

Naše výprava ještě tímto ale nebyla u konce. Ještě stále nám zbýval kus cesty před námi a čas se pomalu krátil. Šli jsme pomalu dál podél cesty, kde jsme míjeli staré chemické zřejmě odkalovací nádrže, kde se získávala čistá ruda uranu z přivezené horniny.

Po chvilce chůze podél cesty jsme dorazili do zřejmě prodaného pozemku pro nějakou firmu, kde jsme objevili vtipný letáček informující o turistické stezce.

Od pozemku jsme se pomalu vzdalovali a jelikož jsme nechtěli pouze chodit po cestě, rozhodli jsme si cestu zkrátit přes les, odkud jsme se dostali až k další mnohokrát větší navážce.

Na samotné navážce jsme naměřili zvýšenou úroveň radiace, která se pohybovala v přibližných hodnotách 270 nSv/h. Stejně tak jako tomu bylo u první navážky, kterou jsme navštívili, i zde jsme našli místa s výrazně vyšší úrovní radiace, která dosahovala až 1,148 uSV/h.

Pořád celému výletu ale chybělo nějaké to dobrodružství, kterého se nám dostalo v momentu, kdy jsme objevili první radioaktivní šutrásek povalující se na zemi několik metrů od cesty.

A aby toho na konec nebylo málo, tak jsme několik minut poté našli HotSpot, kde se nacházel pod zemí šutrásek zářící poměrně razantní velikostí záření. Naměřili jsme hodnotu až 34.04 uSv/h, což už je hodnota, které by se nikdo nechtěl dobrovolně dlouhou dobu vystavovat. Vzali jsme si z tohoto místa pár vzorků a spokojeně šli, s rozpadajícím se izotopem obaleným olovem na zádech, domů.

Radioaktivní místa lze nalézt i tam, kde byste je nečekali!
A proto jsme tady my, abychom vám o tom dali vědět!


Radioaktivni

Děláme nezávislou aplikace pro prezentaci zajímavých míst s potenciálně zvýšenou radioaktivitou.
Vše, co změříme, zanášíme do mapy. Většinou přikládáme fotografie, které vám umožní přímo vidět místo, kde jsme měřili a nově i základní spektrografy.

Radioaktivni

Na mapě jsou měřená místa znázorněna barevnými body. Barva bodu odpovídá naměřené hodnotě (stupnici naleznete vlevo na mapě). Na tyto body můžete kliknout. Po kliknutí na bod se otevře informační okénko, kde najdete veškeré informace o měření. Součástí je také odkaz na detail oblasti, kde je celkový přehled o okolí tohoto místa. Rádius okolí si můžete libovolně změnit a současně měnit i pozici na mapě.

Radioaktivni

Návštěvou webu souhlasíte a berete na vědomí:

Pokud se rozhodnete díky naším informacím navštívit místa s vyšší radioaktivitou, činíte tak na vlastní nebezpečí a jste si vědomi biologických účinků a důsledků radiace. Pokud spíše tápete, doporučujeme tyto místa raději fyzicky nevyhledávat.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví v důsledku návštěvy těchto míst.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případnou špatnou interpretaci naších dat třetí stranou.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případnou majetkovou ani finanční újmu v důsledku zde interpretovaných dat.


Na naší webové stránce využíváme různé technologie, abychom Vám mohli poskytnout optimální zážitek. K nim patří zpracování údajů, které jsou technicky nutné k prezentaci webových stránek a jejich funkcionalit, rovněž další technologie, které jsou využívány k pohodlnému nastavení webových stránek.

Více informací o problematice naleznete zde.


Pokud nechcete povolovat vše, níže najdete nastavení, které si můžete přizpůsobit.
Nutné pro správný chod webu, ukládají se pouze informace k zobrazení, přihlášení nebo nastavení této webové prezentace.
Data použitá pouze pro statistické vyhodnocování, například návštěvnosti, počtu zobrazení jednotlivých stránek apod.
Možnost posílání webpush notifikací o nových místech a měření. Také propojení s Facebook platformou.
Prosím povolte vše, nebo alespoň dejte souhlas ke statistickým datům kvůli analýze návštěvnosti, děkuji.