pencil MENU MENU
Načítám...

Energetická kompenzace u RC101

Majitelé RC101 máte již aktuální update firmwaru?
☢️
Víte co se stalo?
☢️
RC101 dostal totiž energetickou kompenzaci a dávkový příkon by měl odpovídat více realitě. No trochu z toho nejsem odvařen, protože starší měření jsou s ekvivalentním příkonem trochu jinde a hlavně se díky tomu dobře hledaly anomálky, ale - dont panic (alespoň pro mě ?) !
☢️
Udělal jsem to tak, že na webu máte aktuálně na výběr ze dvou RC101, jedno zařízení před aktualizací a druhé po aktualizaci (RC101 Compensation energy). Důvod je jasný.
☢️
Zatím co před aktualizací bylo RC101 přecitlivělé na nižší / vyšší energie, aktuálně tomu tak není a ekvivalentní dávkový příkon se počítá z energií impulsů a nějakých korekcích (jestli jsem vyjádření dobře rozuměl).
☢️
Prvotně je nasnadě vysvětlit, že klasická Geiger-Müller trubice funguje trochu jinak než tzv. scintilační krystaly (kterým je např. RC101). Nebudu to rozebírat do podrobna (to je na docela dlouho), v rychlosti je to tak, že geiger pouze počítá zaznamenané impulsy (tzv. CPM - count per minute), impuls je vyvolán průchodem částice v trubici, zatímco detektory na scintilačním krystalu umí k těmto impulzům zjistit i jejich energii díky fotonásobiči.
☢️
To je také důvod, proč některé geigery ukazují různě jiné hodnoty, geigery jsou kalibrované k určitému prvku a na ostatní částice ukazují hodnoty daného kalibrovaného prvku. Jinými slovy, pokud máte geigera kalibrován na Cesium 137, nebude vám dobře ukazovat dávkový ekvivalentní příkon pro uranový minerál (potažmo Americium, Polonium apod.). Tato vlastnost (a nejen ta!) u geigerů je hlavní příčina nepřesnosti v zobrazení dávkového ekvivalentního příkonu.
☢️
Zatímco jsem měl v kanceláři dříve neustále balanc mezi alarmem na 0,4 μSv/h, nyní mám na RC101 0,12 - 0,15 μSv/h, Scout mi ukazuje pořád kolem 0,2 - 0,3 μSv/h. Je to trochu nezvyk, ale měření s ním aktuálně o něco přesnější, hold posunu práh alarmu u RC na 0,2 - 0,3 μSv/h.
☢️
Nyní by bylo vhodné spíše zadávat měření v CPM, ale ty laikům nic neřeknou (já také mám v nelibosti) a přepočet je zase jen orientační. Tudíž v budoucnu k měření přibude paralelní kolonka pro CPM (aktuálně se musí zadat separé a to by neplnilo daný účel). Tím pádem u měření se postupně budou objevovat i hodnoty CPM vs. ekvivalentní dávkový příkon. Je to spíše informativní a pro měření to přinese přidanou hodnotu.
☢️
Líbí se vám naše příspěvky? Chtěli byste nějak pomoci? Nejlepší pomocí je pomoc v podobě drobných na Startovači. Většímu drobnýmu se moc rádi odměníme, více na https://www.startovac.cz/projekty/zhava-mista
Moc děkujeme našim dosavadním patronům:
Jakubovi Rozehnalovi, Michalovi Kimlíčkovi, Ivanu Šinskému, Janu Schermerovi, Janu Vlkovi, Bedřichovi Sklenáři, Zeevovi, Jakubovi Kristkovi a také Red Peppers!
 
Mám se bát?

Radioaktivni
Radioaktivní místa lze nalézt i tam, kde byste je nečekali!
A proto jsme tady my, abychom vám o tom dali vědět!


Radioaktivni

Děláme občanská měření a prezentaci zajímavých míst s potenciálně zvýšenou radioaktivitou.
Vše co změříme, zanášíme do mapy. Většinou přikládáme fotografie, které vám umožní přímo vidět místo, kde jsme měřili a nově i základní spektrometrie.

Radioaktivni

Na mapě jsou měřená místa znázorněna barevnými body. Barva bodu odpovídá naměřené hodnotě (stupnici naleznete vlevo na mapě). Na tyto body můžete kliknout. Po kliknutí na bod se otevře informační okénko, kde najdete veškeré informace o měření. Součástí je také odkaz na detail oblasti, kde je celkový přehled o okolí tohoto místa. Rádius okolí si můžete libovolně změnit, a současně měnit i pozici na mapě.

Radioaktivni

Návštěvou webu souhlasíte a berete na vědomí:

Pokud se rozhodnete díky našim informacím navštívit místa s vyšší radioaktivitou, činíte tak na vlastní nebezpečí a jste si vědomi biologických účinků a důsledků radiace. Pokud spíše tápete, doporučujeme tato místa raději fyzicky nevyhledávat.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví v důsledku návštěvy těchto míst.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případnou špatnou interpretaci našich dat třetí stranou.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případnou majetkovou ani finanční újmu v důsledku zde interpretovaných dat.

Radioaktivni

Zároveň věnujte pozornost poznámce: Vyjma některých aktivnějších kamenů, RTG, výzkumných laboratoří nebo případných reaktorů není na území ČR radioaktivní místo, které by i krátkodobě ohrožovalo zdravotní stav návštěvníků!


Na naší webové stránce využíváme různé technologie, abychom Vám mohli poskytnout optimální zážitek. K nim patří zpracování údajů, které jsou technicky nutné k prezentaci webových stránek a jejich funkcionalit, rovněž další technologie, které jsou využívány k pohodlnému nastavení webových stránek.

Více informací o problematice naleznete zde.


Pokud nechcete povolovat vše, níže najdete nastavení, které si můžete přizpůsobit.
Nutné pro správný chod webu, ukládají se pouze informace k zobrazení, přihlášení nebo nastavení této webové prezentace.
Data použitá pouze pro statistické vyhodnocování, například návštěvnosti, počtu zobrazení jednotlivých stránek apod.
Možnost posílání webpush notifikací o nových místech a měření. Také propojení s Facebook platformou.
Prosím povolte vše, nebo alespoň dejte souhlas ke statistickým datům kvůli analýze návštěvnosti, děkuji.