pencil MENU MENU
Načítám...

Dávkový příkon

Dávkový ekvivalent je biofyzikální veličina, která popisuje biologický účinek ionizujícího záření. Závisí na absorbované dávce a typu záření. Vyjadřuje velikost dávky záření gama, která by vyvolala stejné poškození organismu, jako absorbované záření daného množství a typu. Dávkový ekvivalent se z absorbované dávky spočítá vynásobením údaje faktorem kvality záření a udává se v sievertech.

Pokud dávkový ekvivalent budeme řešit v časové ose, tak mluvíme o "Dávkovém ekvivalentním příkonu", který je udáván jako Sv/h (popřípadě v menších jednotkách, např. 0.15 μSv/h - průměrná hodnota pozadí v ČR). 

Ve zjednodušené tabulce můžete nalézt základní rozdělení hodnot příkonu a kde se s takovými hodnotami můžeme setkat.
Tabulka je pouze přehledová, nelze ji brát jako etalon.

Bezvýznamné dávky

do 0.2 μSv/h: Běžný průměr radiačního pozadí v ČR

0.2 - 0.5 μSv/h: Zřejmě radon v budovách, stavební materiál s obsahem přírodních radionuklidů (většinou v žule), aktivnější podloží apod.

0.5 - 1 μSv/h: Zvýšené radiační pozadí, většinou v blízkosti důlních děl se zaměřením na uran (případně thorium), případně výzkumné pracoviště s ionizujícím zářením, vyšší nadmořská výška, uranové sklo

1 μSv/h: Mez pro trvalý pobyt

Nízké dávky

1 - 10 μSv/h: Let letadlem ve vysokých výškách, řada uranových a thoriových minerálů

10 - 100 μSv/h: Některé uranové/thoriové minerály (rudy), řada detektorů kouře s ionizující komorou, uranová barva

Vysoké dávky

100 - 1000 μSv/h: Lékařské vyšetření (např. různé typy RTG), aktivnější uranové minerály

1000 - 10 000 μSv/h: Některé typy lékřských vyšetření (CT, PET apod.), rádiové ciferníky - případně produkty z rádia vyrobené v minulém století

Velmi vysoké dávky

> 10 000 μSv/h: Vysoce aktivní zdroje pro laboratorní účely, gammaskopii apod. (například kobalt 60, cesium, rádium...), případně materiál vyvržený při jaderné havárii, výbuchu apod. i krátkodobá expozice může vést k nemoci z ozáření

 

 

Zpět na tipy a rady Zpět na studnici

Mám se bát?

Radioaktivni
Radioaktivní místa lze nalézt i tam, kde byste je nečekali!
A proto jsme tady my, abychom vám o tom dali vědět!


Radioaktivni

Děláme občanská měření a prezentaci zajímavých míst s potenciálně zvýšenou radioaktivitou.
Vše co změříme, zanášíme do mapy. Většinou přikládáme fotografie, které vám umožní přímo vidět místo, kde jsme měřili a nově i základní spektrometrie.

Radioaktivni

Na mapě jsou měřená místa znázorněna barevnými body. Barva bodu odpovídá naměřené hodnotě (stupnici naleznete vlevo na mapě). Na tyto body můžete kliknout. Po kliknutí na bod se otevře informační okénko, kde najdete veškeré informace o měření. Součástí je také odkaz na detail oblasti, kde je celkový přehled o okolí tohoto místa. Rádius okolí si můžete libovolně změnit, a současně měnit i pozici na mapě.

Radioaktivni

Návštěvou webu souhlasíte a berete na vědomí:

Pokud se rozhodnete díky našim informacím navštívit místa s vyšší radioaktivitou, činíte tak na vlastní nebezpečí a jste si vědomi biologických účinků a důsledků radiace. Pokud spíše tápete, doporučujeme tato místa raději fyzicky nevyhledávat.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví v důsledku návštěvy těchto míst.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případnou špatnou interpretaci našich dat třetí stranou.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případnou majetkovou ani finanční újmu v důsledku zde interpretovaných dat.

Radioaktivni

Zároveň věnujte pozornost poznámce: Vyjma některých aktivnějších kamenů, RTG, výzkumných laboratoří nebo případných reaktorů není na území ČR radioaktivní místo, které by i krátkodobě ohrožovalo zdravotní stav návštěvníků!


Na naší webové stránce využíváme různé technologie, abychom Vám mohli poskytnout optimální zážitek. K nim patří zpracování údajů, které jsou technicky nutné k prezentaci webových stránek a jejich funkcionalit, rovněž další technologie, které jsou využívány k pohodlnému nastavení webových stránek.

Více informací o problematice naleznete zde.


Pokud nechcete povolovat vše, níže najdete nastavení, které si můžete přizpůsobit.
Nutné pro správný chod webu, ukládají se pouze informace k zobrazení, přihlášení nebo nastavení této webové prezentace.
Data použitá pouze pro statistické vyhodnocování, například návštěvnosti, počtu zobrazení jednotlivých stránek apod.
Možnost posílání webpush notifikací o nových místech a měření. Také propojení s Facebook platformou.
Prosím povolte vše, nebo alespoň dejte souhlas ke statistickým datům kvůli analýze návštěvnosti, děkuji.